Ayuntamiento de Higueras

Vegetació

Les condicions climàtiques, geològiques i edàfiques, així com la riquesa florística i l'acció humana sobre el mitjà han donat lloc al reconeixement de diferents formacions vegetals. Per açò, la vegetació de la Serra d'Espadán inclou entre les seues espècies més representatives, alguns endemismes que només allí podrem observar.

Els suredes, una de les formacions més interessants de la Comunitat Valenciana, representen la vegetació potencial en sòls silícs. La surera (Quercus suber), posseeix la peculiaritat d'oferir resistència al foc el que li confereix un gran valor ecològic. La seua resistent escorça, el suro, convenientment explotat constitueix un recurs econòmic per a les poblacions de la serra.

Junte als suredes, o ben formant masses boscoses, trobem al pi rodeno (Pinus pinaster), utilitzat en l'antiguitat per a l'extracció de resines, es caracteritza per presentar acícules i pinyes de major grandària que les del pi carrasco (Pinus halepensis) que trobarem compartint sòls calcaris amb les alzines (Quercus rotundifolia).

Altres espècies dignes d'esment són els matojares o matolls formats per diverses espècies del gènere Cystus, brucs (Erica arbòria), ginebres (Juniperus oxicedrus), torbiscos (Daphne gnidium), etc. També apareixen arbres o arbustos d'interès com són el melojo o "roure reboll" (Quercus pyrenaica), el teix (Taxus bacata), el grèvol (llex aquifolium), el castanyer (Castanea sativa), el arce (Acer granatense), el quejigo o "roure valencià" (Quercus faginea) , l'avellaner (Corylus avellana), el serbal (Sorbus torminalis, S. domestica) i l'arboç (Arbutus unedo).

La serra presenta espècies de gran interès científic o *biogeográfico entre les quals destaquen endemismes valencians com "la bracera" (Centaurea paui), "el *clavellet de roca" (Minuartia valentina), "l’ herba de *lunetes" (Biscutella calduchii) i unes altres com "el pericó de sureda" (Hypericum androsaemum) i "la ginesta de sureda" (Cytisus villosus).

Imatges: 
Dl Dm Dx Dj Dv Ds Dg
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 

Formulari de cerca

Site developed with Drupal